سرور مجازی آلمان 25 گیگ

25 GB SSD
1 CPU
1024MB Memory
1000GB Bandwidth

سرور مجازی آلمان 55 گیگ

55 GB SSD
1 CPU
2048MB Memory
2000GB Bandwidth

سرور مجازی آلمان 80 گیگ

80 GB SSD
2 CPU
4096MB Memory
3000GB Bandwidth

سرور مجازی آلمان 160 گیگ

160 GB SSD
4 CPU
8192MB Memory
4000GB Bandwidth