سرور مجازی آلمان

با سرویس های میزبانی دیتابیت با خیال راحت به توسعه کسب و کارتان بپردازید.

سرور مجازی آلمان رم 1 گیگابایت
 • 1GB DDR4 مقدار رم
 • 2Core – 1GHz پردازنده
 • 30GB SAS Ent فضای دیسک
 • 1Gb پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نیمه اختصاصی نوع سرور
 • SAS Enterprise نوع هارد
 • بلی کانفیگ رایگان
 • بله دایرکت ادمین رایگان
 • آلمان محل سرور
 • Hetzner دیتاسنتر
سرور مجازی آلمان رم 2 گیگابایت
 • 2GB DDR4 مقدار رم
 • 4Core – 2GHz پردازنده
 • 60GB SAS Ent فضای دیسک
 • 1Gb پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نیمه اختصاصی نوع سرور
 • SAS Enterprise نوع هارد
 • بلی کانفیگ رایگان
 • بله دایرکت ادمین رایگان
 • آلمان محل سرور
 • Hetzner دیتاسنتر
سرور مجازی آلمان رم 3 گیگابایت
 • 3GB DDR4 مقدار رم
 • 4Core – 2.5GHz پردازنده
 • 75GB SAS Ent فضای دیسک
 • 1Gb پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نیمه اختصاصی نوع سرور
 • SAS Enterprise نوع هارد
 • بلی کانفیگ رایگان
 • بله دایرکت ادمین رایگان
 • آلمان محل سرور
 • Hetzner دیتاسنتر
سرور مجازی آلمان رم 4 گیگابایت
 • 4GB DDR4 مقدار رم
 • 4Core – 4GHz پردازنده
 • 100GB SAS Ent فضای دیسک
 • 1Gb پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نیمه اختصاصی نوع سرور
 • SAS Enterprise نوع هارد
 • بلی کانفیگ رایگان
 • بله دایرکت ادمین رایگان
 • آلمان محل سرور
 • Hetzner دیتاسنتر
سرور مجازی آلمان رم 6 گیگابایت
 • 6GB DDR4 مقدار رم
 • 6Core – 5GHz پردازنده
 • 150GB SAS Ent فضای دیسک
 • 1Gb پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نیمه اختصاصی نوع سرور
 • SAS Enterprise نوع هارد
 • بلی کانفیگ رایگان
 • بله دایرکت ادمین رایگان
 • آلمان محل سرور
 • Hetzner دیتاسنتر
سرور مجازی آلمان رم 8 گیگابایت
 • 8GB DDR4 مقدار رم
 • 6Core – 6GHz پردازنده
 • 200GB SAS Ent فضای دیسک
 • 1Gb پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نیمه اختصاصی نوع سرور
 • SAS Enterprise نوع هارد
 • بلی کانفیگ رایگان
 • بله دایرکت ادمین رایگان
 • آلمان محل سرور
 • Hetzner دیتاسنتر