سرور مجازی ایران | vps

با سرویس های میزبانی دیتابیت با خیال راحت به توسعه کسب و کارتان بپردازید.

سرور 512 مگابایت ایران
 • 1Core میزان CPU
 • 512MB میزان RAM
 • 20GB فضای دیسک
 • 20TB ترافیک ماهانه
سرور 1 گیگابایت ایران
 • 1Core میزان CPU
 • 1GB میزان RAM
 • 25GB فضای دیسک
 • 20TB ترافیک ماهانه
سرور 2 گیگابایت ایران
 • 2Core میزان CPU
 • 2GB میزان RAM
 • 35GB فضای دیسک
 • 20TB ترافیک ماهانه
سرور 3 گیگابایت ایران
 • 3Core میزان CPU
 • 3GB میزان RAM
 • 50GB فضای دیسک
 • 20TB ترافیک ماهانه
سرور 4 گیگابایت ایران
 • 4Core میزان CPU
 • 4GB میزان RAM
 • 60GB فضای دیسک
 • 20TB ترافیک ماهانه
سرور 8 گیگابایت ایران
 • 8Core میزان CPU
 • 8GB میزان RAM
 • 120GB فضای دیسک
 • 20TB ترافیک ماهانه