نمایندگی لینوکس آلمان | Cpanel

با سرویس های میزبانی دیتابیت با خیال راحت به توسعه کسب و کارتان بپردازید.

نمایندگی هاست آلمان 3 گیگابایت

دیتا سنتر هتزنر آلمان میباشد.
عدم نیاز به مدیریت سرور و خرید لایسنس های گران قیمت در کلیه سرویس ها Mysql , Email , FTP , Park Domain , Addon Domain , Sub Domain به صورت نا محدود می باشد.
سرویس نمایندگی هاست لینوکس ایران بلافاصله پس از خرید فعال شده و مشخصات ارسال میگردد.
امکان خرید پهنای باند اضافه موجود می باشد.
امکان ارتقای سرویس در هر زمان به صورت آنی موجود است.
میزبانی وب سایت ها بر روی سرور اختصاصی و نه VDS یا سرور مجازی.
سیستم پشتیبان یا Backup چند لایه در ۲ هارد جداگانه برای حداکثر امنیت.

نمایندگی هاست آلمان 5 گیگابایت

دیتا سنتر هتزنر آلمان میباشد.
عدم نیاز به مدیریت سرور و خرید لایسنس های گران قیمت در کلیه سرویس ها Mysql , Email , FTP , Park Domain , Addon Domain , Sub Domain به صورت نا محدود می باشد.
سرویس نمایندگی هاست لینوکس ایران بلافاصله پس از خرید فعال شده و مشخصات ارسال میگردد.
امکان خرید پهنای باند اضافه موجود می باشد.
امکان ارتقای سرویس در هر زمان به صورت آنی موجود است.
میزبانی وب سایت ها بر روی سرور اختصاصی و نه VDS یا سرور مجازی.
سیستم پشتیبان یا Backup چند لایه در ۲ هارد جداگانه برای حداکثر امنیت.

نمایندگی هاست آلمان 10 گیگابایت

دیتا سنتر هتزنر آلمان میباشد.
عدم نیاز به مدیریت سرور و خرید لایسنس های گران قیمت در کلیه سرویس ها Mysql , Email , FTP , Park Domain , Addon Domain , Sub Domain به صورت نا محدود می باشد.
سرویس نمایندگی هاست لینوکس ایران بلافاصله پس از خرید فعال شده و مشخصات ارسال میگردد.
امکان خرید پهنای باند اضافه موجود می باشد.
امکان ارتقای سرویس در هر زمان به صورت آنی موجود است.
میزبانی وب سایت ها بر روی سرور اختصاصی و نه VDS یا سرور مجازی.
سیستم پشتیبان یا Backup چند لایه در ۲ هارد جداگانه برای حداکثر امنیت.

نمایندگی هاست آلمان 20 گیگابایت

دیتا سنتر هتزنر آلمان میباشد.
عدم نیاز به مدیریت سرور و خرید لایسنس های گران قیمت در کلیه سرویس ها Mysql , Email , FTP , Park Domain , Addon Domain , Sub Domain به صورت نا محدود می باشد.
سرویس نمایندگی هاست لینوکس ایران بلافاصله پس از خرید فعال شده و مشخصات ارسال میگردد.
امکان خرید پهنای باند اضافه موجود می باشد.
امکان ارتقای سرویس در هر زمان به صورت آنی موجود است.
میزبانی وب سایت ها بر روی سرور اختصاصی و نه VDS یا سرور مجازی.
سیستم پشتیبان یا Backup چند لایه در ۲ هارد جداگانه برای حداکثر امنیت.