سرور مجازی اروپا

با سرویس های میزبانی دیتابیت با خیال راحت به توسعه کسب و کارتان بپردازید.

سرور CX22
 • 2 هسته مدل Intel® Xeon® Gold پردازنده ( CPU )
 • 4 گیگابایت حافظه ( Ram )
 • 40 گیگابایت NVMe دیسک ( Disk )
 • 10 گیگابیت پورت ( Port )
 • 20 ترابایت ترافیک ( Traffic )
 • به انتخاب کاربر لوکیشن ( Location )
سرور CPX11
 • 2 هسته مدل AMD EPYC™ 7002 series پردازنده ( CPU )
 • 2 گیگابایت حافظه ( Ram )
 • 40 گیگابایت NVMe دیسک ( Disk )
 • 10 گیگابیت پورت ( Port )
 • 20 ترابایت ترافیک ( Traffic )
 • به انتخاب کاربر لوکیشن ( Location )
سرور CX32
 • 4 هسته مدل Intel® Xeon® Gold پردازنده ( CPU )
 • 8 گیگابایت حافظه ( Ram )
 • 80 گیگابایت NVMe دیسک ( Disk )
 • 10 گیگابیت پورت ( Port )
 • 20 ترابایت ترافیک ( Traffic )
 • به انتخاب کاربر لوکیشن ( Location )
سرور CPX21
 • 3 هسته مدل AMD EPYC™ 7002 series پردازنده ( CPU )
 • 4 گیگابایت حافظه ( Ram )
 • 80 گیگابایت NVMe دیسک ( Disk )
 • 10 گیگابیت پورت ( Port )
 • 20 ترابایت ترافیک ( Traffic )
 • به انتخاب کاربر لوکیشن ( Location )
سرور CPX31
 • 4 هسته مدل AMD EPYC™ 7002 series پردازنده ( CPU )
 • 8 گیگابایت حافظه ( Ram )
 • 160 گیگابایت NVMe دیسک ( Disk )
 • 10 گیگابیت پورت ( Port )
 • 20 ترابایت ترافیک ( Traffic )
 • به انتخاب کاربر لوکیشن ( Location )
سرور CX42
 • 8 هسته مدل Intel® Xeon® Gold پردازنده ( CPU )
 • 16 گیگابایت حافظه ( Ram )
 • 160 گیگابایت NVMe دیسک ( Disk )
 • 10 گیگابیت پورت ( Port )
 • 20 ترابایت ترافیک ( Traffic )
 • به انتخاب کاربر لوکیشن ( Location )
سرور CPX41
 • 8 هسته مدل AMD EPYC™ 7002 series پردازنده ( CPU )
 • 16 گیگابایت حافظه ( Ram )
 • 240 گیگابایت NVMe دیسک ( Disk )
 • 10 گیگابیت پورت ( Port )
 • 20 ترابایت ترافیک ( Traffic )
 • به انتخاب کاربر لوکیشن ( Location )
سرور CX52
 • 16 هسته مدل Intel® Xeon® Gold پردازنده ( CPU )
 • 32 گیگابایت حافظه ( Ram )
 • 320 گیگابایت NVMe دیسک ( Disk )
 • 10 گیگابیت پورت ( Port )
 • 20 ترابایت ترافیک ( Traffic )
 • به انتخاب کاربر لوکیشن ( Location )
سرور CPX51
 • 16 هسته مدل AMD EPYC™ 7002 series پردازنده ( CPU )
 • 32 گیگابایت حافظه ( Ram )
 • 360 گیگابایت NVMe دیسک ( Disk )
 • 10 گیگابیت پورت ( Port )
 • 20 ترابایت ترافیک ( Traffic )
 • به انتخاب کاربر لوکیشن ( Location )