سرور مجازی آلمان

با سرویس های میزبانی دیتابیت با خیال راحت به توسعه کسب و کارتان بپردازید.

CX11
 • 1Core میزان CPU
 • 2GB میزان RAM
 • 20GB فضای دیسک
 • 20TB ترافیک ماهانه
CPX 11
 • 2Core میزان CPU
 • 2GB میزان RAM
 • 40GB فضای دیسک
 • 20TB ترافیک ماهانه
CX21
 • 2Core میزان CPU
 • 4GB میزان RAM
 • 40GB فضای دیسک
 • 20TB ترافیک ماهانه
CPX 21
 • 3Core میزان CPU
 • 4GB میزان RAM
 • 80GB فضای دیسک
 • 20TB ترافیک ماهانه
CX31
 • 2Core میزان CPU
 • 8GB میزان RAM
 • 80GB فضای دیسک
 • 20TB ترافیک ماهانه
CPX 31
 • 4Core میزان CPU
 • 8GB میزان RAM
 • 160GB فضای دیسک
 • 20TB ترافیک ماهانه
CX41
 • 4Core میزان CPU
 • 16GB میزان RAM
 • 160GB فضای دیسک
 • 20TB ترافیک ماهانه
CPX 41
 • 8Core میزان CPU
 • 16GB میزان RAM
 • 240GB فضای دیسک
 • 20TB ترافیک ماهانه
CX51
 • 8Core میزان CPU
 • 32GB میزان RAM
 • 240GB فضای دیسک
 • 20TB ترافیک ماهانه
CPX 51
 • 16Core میزان CPU
 • 32GB میزان RAM
 • 360GB فضای دیسک
 • 20TB ترافیک ماهانه