سرور مجازی ایران | vps

با سرویس های میزبانی دیتابیت با خیال راحت به توسعه کسب و کارتان بپردازید.

سرور CX 11 3 موجود است
 • 1 هسته میزان CPU
 • 2GB RAM میزان RAM
 • 20GB NVMe SSD فضای دیسک
 • 100GB Network ترافیک ماهانه
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • ایران لوکیشن سرور
سرور CPX 11 0 موجود است
 • 2 هسته میزان CPU
 • 2GB RAM میزان RAM
 • 40GB NVMe SSD فضای دیسک
 • 100GB Network ترافیک ماهانه
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • ایران لوکیشن سرور
سرور CX21 0 موجود است
 • 2 هسته میزان CPU
 • 4GB RAM میزان RAM
 • 40GB NVMe SSD فضای دیسک
 • 100GB Network ترافیک ماهانه
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • ایران لوکیشن سرور
سرور CPX 21 0 موجود است
 • 3 هسته میزان CPU
 • 4GB RAM میزان RAM
 • 80GB NVMe SSD فضای دیسک
 • 100GB Network ترافیک ماهانه
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • ایران لوکیشن سرور
سرور CX31 0 موجود است
 • 2 هسته میزان CPU
 • 8GB RAM میزان RAM
 • 80GB NVMe SSD فضای دیسک
 • 100GB Network ترافیک ماهانه
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • ایران لوکیشن سرور
سرور CPX 31 0 موجود است
 • 4 هسته میزان CPU
 • 8GB RAM میزان RAM
 • 160GB NVMe SSD فضای دیسک
 • 100GB Network ترافیک ماهانه
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • ایران لوکیشن سرور
سرور CX41 0 موجود است
 • 4 هسته میزان CPU
 • 16GB RAM میزان RAM
 • 160GB NVMe SSD فضای دیسک
 • 100GB Network ترافیک ماهانه
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • ایران لوکیشن سرور
سرور CPX 41 0 موجود است
 • 8 هسته میزان CPU
 • 16GB RAM میزان RAM
 • 240GB NVMe SSD فضای دیسک
 • 100GB Network ترافیک ماهانه
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • ایران لوکیشن سرور