اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 فروش

تیکت های مربوط به مسائل قبل از خرید

 پشتیبانی

تیکت های مربوط به سوالات و مشکلات فنی مشتریان